Thiết kế website hướng người dùng

Tăng cường trải nghiệm người dùng tại website.
 

Quảng cáo hướng bài viết SEO ngắn gọn, súc tích

Tối ưu hoá thẻ URL và meta / description

Mục tiêu hướng đến nhóm khách hàng sản phẩm

Chủ động và lập kế hoạch từ khoá hướng Search Engine Optimization
 

Mang giá trị 1 website thực sự cho bạn và khách hàng.

Tìm là thấy, modul và Call center ngay trước mắt khách hàng.
 

Auto Backup dự án 247 bảo đảm an toàn cho Khách hàng

Auto Backup 247 qua Hosting control, bao gồm cả SQL

Thông báo có đơn hàng qua Email cá nhân và công ty.

Thông tin đơn hàng được tự động xác nhận và update.
 

Xây dựng model và luồng dữ liệu theo nhu cầu Khách hàng tìm kiếm

Tuỳ chọn sản phẩm, giá, màu sẵc theo hàng tồn kho của khách hàng.

Phản hồi và hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng

Tiếp tục hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt đến khi không còn sử dụng Website.